Veiling

Jaarlijks vindt er in september een veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen plaats. Hiervoor geldt een door de overheid vastgestelde procedure. Collega Weijel heeft deze regelgeving mede tot stand gebracht en is van alle details op de hoogte. PostmenBalm heeft hiermee dan ook ruime ervaring en kan u adviseren over de hoogte van uw eventuele bieding.

Rijkswegstations

PostmenBalm heeft een eigen methodiek ontwikkeld om de tanklocatie en de verkeersintensiteit ter plaatse zowel objectief als subjectief te beoordelen. We onderzoeken vergelijkbare objecten en analyseren het biedgedrag uit het verleden op deze referentieobjecten. Tevens brengen we in kaart welke partijen zullen gaan bieden op de door u beoogde locatie en hoe hoog die biedingen naar verwachting zullen zijn.

We hebben inmiddels een trackrecord opgebouwd met onze werkwijze waardoor meerdere opdrachtgevers de huurrechten hebben kunnen behouden of bemachtigen.

Overige tankstations

Bij sommige gemeenten, zoals de gemeente Rotterdam, worden jaarlijks de huurrechten van een aantal stations geveild. Per gemeente is er sprake van een door de gemeente vastgestelde procedure. Ook hier heeft PostmenBalm ruime ervaring mee. We hanteren dezelfde methode als bij de veiling van Rijkswegstations.